การปฏิบัติงานโครงการ

การปฏิบัติงานโครงการ

ไฟล์รายละเอียดวันที่อัพโหลด
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 5 (2/2565) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยวิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Application Zoom เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการในช่วง รายงานความก้าวหน้า 6 (Progress Report 6)
03/24/2022
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 4 (1/2565) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. โดยวิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Application Zoom เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการในช่วง รายงานความก้าวหน้า 4, 5 (Progress Report 4, 5)
01/25/2022
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 3 (3/2564) เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. โดยวิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Application Zoom เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโครงการในช่วง รายงานความก้าวหน้า 2,3 (Progress Report 2,3)
09/09/2021
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 2 (2/2564) เพื่อพิจารณาเรื่อง รายงานความก้าวหน้า 1 (Progress Report 1) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงมีมาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมโดยวิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Application Zoom
09/09/2021
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 1 (1/2564) เพื่อพิจารณาเรื่อง รายงานเบื้องต้น (Inception Report) แผนการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษาและการแบ่งงวดงาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ (ห้องอัศวิน) ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง
09/09/2021
เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2564 ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น พบปะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา สถานประกอบการบริเวณแยกโครงการและหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอเมือง ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี (ตำบลจะบังติกอ) อบต.ตะลุโบะ อบต.ปะกาฮะรัง สุเหร่าตะลุโบะ และรวมถึงการ เตรียมสำรวจสถานที่ที่ใช้ในการศึกษาและสำหรับการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป
03/11/2021


logo
logo
logo