รายละเอียดโครงการ

โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 410 (แยกตะลุโบะ)


ผู้ว่าจ้าง : กรมทางหลวง

ที่ปรึกษา : บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด 

บริษัท วิศวกร 31 จำกัด

บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด

วันเริ่มต้นสัญญา : 20 กุมภาพันธ์ 2564

วันสิ้นสุดสัญญา : 15 พฤษภาคม 2565 

ระยะเวลาดำเนินการ : 450 วันlogo
logo
logo