ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ :  0-2551-5482

โทรสาร :  0-2551-5482

Webside :  www.drr.go.th

สายด่วน กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 0-2369-2800-3

โทรสาร : 0-2369-2925

Website : www.pte.co.th

Email : info@pte.co.th

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

60/93 ซอยรามอินทรา 40 แยก 33 ถนนรามอินทรา แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230


โทร : 02 509 1432

โทรสาร : 02 944 5436

Email : iec.consult@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร ศัพท์: 02 619-9931

โทรสาร : 02 619-9932

Website : www.decade.co.th

Email : dc@decade.co.th