ติดต่อเรา

สำนักสำรวจและออกแบบ 


กรมทางหลวง


ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400


โทรศัพท์ : 02-354-6668 ต่อ 24025


โทรสาร : 02-354-1029


Website : www.ldhighway.com


E-mail : khun9.so@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด


125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

 กรุงเทพมหานคร 10240


โทร : 0-2369-2800-3


แฟกซ์ : 0-2369-2925


Website : www.pte.co.th


Email : info@pte.co.th


logo