เหตุผลความจำเป็นของโครงการ

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และบางส่วนอำเภอศรีราชา จ. ชลบุรี เป็นพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม ที่มีการนำเข้า-ส่งออกสินค้าจำนวนมาก เพราะสามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังได้รวดเร็วกว่าพื้นที่อื่นๆ แต่ด้วยปัจจุบันแนวโน้มปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าว เป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่งของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ เนื่องด้วยถนนสาย ชบ. 1032 แยก ทล. 7 – บ. ปากร่วม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรีเป็นถนนเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย รย. 3013 (บริเวณแยกปากร่วม) ที่เป็นสถานที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม จำนวนมากในพื้นที่อำเภอปลวกแดงผ่านไปสู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เชื่อมต่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง จึงเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สามารถแบ่งเบาปริมาณจราจรในสายหลักได้ แต่ปัจจุบันถนนดังกล่าวมีความคับแคบ และมีปริมาณรถบรรทุกสัญจรผ่านแหล่งชุมชนจำนวนมาก กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ระยะทางประมาณ 12.500 กิโลเมตร

logo