ติดต่อเรา

สำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างฯ (ตรงข้ามวัดหัตถสารเกษตร)

หมู่ 8 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  โทร. 0-2159-8121 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร : 0-2369-2800-3

แฟกซ์ : 0-2369-2925

Website : www.pte.co.th

Email : info@pte.co.th
logo