ข้อมูลจุดตรวจวัด
ค้นหา
  • -- เลือกจังหวัดทั้งหมด --
  • นครปฐม
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • พระนครศรีอยูธยา
ลำดับจังหวัดรหัสสายทางชื่อสายทางกม. ที่ตั้งพิกัดสถานะแจ้งเตือนภัยดูจุดตรวจวัด
1
นครปฐม
นฐ.4042
แยก ทล.3233 (กม.ที่ 14+000) - บ.ตลาดเกาะแรต
7+090
13.947594, 100.133131
ปกติ
2
นครปฐม
นฐ.4042
แยก ทล.3233 (กม.ที่ 14+000) - บ.ตลาดเกาะแรต
7+840
13.947594, 100.133131
ปกติ
3
นนทบุรี
นบ.5033
แยกทางหลวงชนบท นบ.5027 (กม.ที่ 7+700) - บ้านคลองมะสง
6+640
13.931641, 100.277997
ปกติ
4
นนทบุรี
นบ.5036
แยกทางหลวงชนบท นบ.3004 (กม.ที่ 0+215) - บ้านลาดบัวหลวง
14+850
14.150471, 100.299506
ปกติ
5
ปทุมธานี
ปท.3020
แยก ทล.340 (กม.ที่ 32+150) - บ.คลองบางหลวง
12+700
14.102238, 100.382039
ปกติ
แผนที่
จัดการรายละเอียดข้อมูล
เพิ่มรายการ
แก้ไขรายการ
เพิ่มรายการ
แก้ไขรายการ
เพิ่มรายการ
แก้ไขรายการ
เพิ่มรายการ
แก้ไขรายการ
เพิ่มรายการ
แก้ไขรายการ
เพิ่มรายการ
แก้ไขรายการ
เพิ่มรายการ
แก้ไขรายการ
จัดการข้อมูล
เพิ่มรายการ
แก้ไขรายการ
Login